OBAVIJEST O NABAVI

OBJAVA ODLUKE O ODABIRU

Objava odluke o odabiru Evidencijski broj nabave: 4/15

odluka_o_odabiru_nadzor.zip

Evidencijski broj nabave:   4/15

      1.      PODACI O NARUČITELJU

Naziv Naručitelja: Studio za design tekstila i odjeće“ XENIA DESIGN“, vl. Ksenija Vrbanić

Sjedište Naručitelja: I.G.Kovačića 6, Čakovec, 40 000 Čakovec, Republika Hrvatska

Matični broj Naručitelja: 90696913

OIB Naručitelja: 00110740356

Adresa za dostavu ponuda: Studio za design tekstila i odjeće „XENIA DESIGN“, Ksajpa 2a Šenkovec, 40 000 Čakovec, Republika Hrvatska

Broj telefona Naručitelja: +385 (0) 40 310 516

Broj telefaksa Naručitelja: + 385 (0) 40 344 028

 

Internetska adresa Naručitelja: infoa50a7@a50a7xenia-design.hr

Ime i prezime osobe za komunikaciju sa Ponuditeljima: Dušanka Kirić

Adresa elektroničke pošte: dusanka2ee0c@2ee0cxenia-design.hr

Broj telefona: + 385 (0) 40 310 516

2.      OPIS PREDMETA NABAVE

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni postojeće gospodarske građevine, Dizajnersko- poslovni pogon Xenia Design

3.      ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 09.09.2015.g. do 09:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja

4.      DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacija za nadmetanje biti će dostupna za preuzimanje na Internetskoj stranici Naručitelja od dana objave ove obavijesti o nabavi na Internetskoj stranici Strukturni i investicijski fondovi na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekta-financiranih-iz-operativnog-programa-konkuretnosti-i-kohezija-2014-2020

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

dokumentacija_za_objavu_nadzor_ev._br_4.zip

 

Objava odluke o odabiru Evidencijski broj nabave: 2/15

odluka_o_odabiru.zip

 

Evidencijski broj nabave:   3/15

 

1.      PODACI O NARUČITELJU

Naziv Naručitelja: Studio za design tekstila i odjeće“ XENIA DESIGN“, vl. Ksenija Vrbanić

Sjedište Naručitelja: I.G.Kovačića 6, Čakovec, 40 000 Čakovec, Republika Hrvatska

Matični broj Naručitelja: 90696913

OIB Naručitelja: 00110740356

Adresa za dostavu ponuda: Studio za design tekstila i odjeće „XENIA DESIGN“, Ksajpa 2a Šenkovec, 40 000 Čakovec, Republika Hrvatska

Broj telefona Naručitelja: +385 (0) 40 310 516

Broj telefaksa Naručitelja: + 385 (0) 40 344 028

Internetska adresa Naručitelja: info8251b@8251bxenia-design.hr

 

Ime i prezime osobe za komunikaciju sa Ponuditeljima: Dušanka Kirić

Adresa elektroničke pošte: dusanka28226@28226xenia-design.hr

Broj telefona: + 385 (0) 40 310 516

2.      OPIS PREDMETA NABAVE

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni postojeće gospodarske građevine, Dizajnersko- poslovni pogon Xenia Design

3.      ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 31.08.2015.g. do 10:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja

4.      DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacija za nadmetanje biti će dostupna za preuzimanje na Internetskoj stranici Naručitelja od dana objave ove obavijesti o nabavi na Internetskoj stranici Strukturni i investicijski fondovi na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekta-financiranih-iz-operativnog-programa-konkuretnosti-i-kohezija-2014-2020

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

dokumentacija_za_objavu.zip

obavijest_o_otkazivanju.zip

 

Evidencijski broj nabave: MV – 2/15

 

1.      PODACI O NARUČITELJU

Naziv Naručitelja: Studio za design tekstila i odjeće“ XENIA DESIGN“, vl. Ksenija Vrbanić

Sjedište Naručitelja: I.G.Kovačića 6, Čakovec, 40 000 Čakovec, Republika Hrvatska

Matični broj Naručitelja: 90696913

OIB Naručitelja: 00110740356

Adresa za dostavu ponuda: Studio za design tekstila i odjeće „XENIA DESIGN“, Ksajpa 2a Šenkovec, 40 000 Čakovec, Republika Hrvatska

Broj telefona Naručitelja: +385 (0) 40 310 516

Broj telefaksa Naručitelja: + 385 (0) 40 344 028

Internetska adresa Naručitelja: info3495a@3495axenia-design.hr

 

Ime i prezime osobe za komunikaciju sa Ponuditeljima: Dušanka Kirić

Adresa elektroničke pošte: dusanka7c990@7c990xenia-design.hr

Broj telefona: + 385 (0) 40 310 516

2.      OPIS PREDMETA NABAVE

Izvođenje radova na rekonstrukciji dizajnersko- poslovnog pogona XENIA DESIGN

3.      ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 04.08.2015.g. do 10:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja

4.      DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacija za nadmetanje biti će dostupna za preuzimanje na Internetskoj stranici Naručitelja od dana objave ove obavijesti o nabavi na Internetskoj stranici Strukturni i investicijski fondovi na sljedećoj poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/nabave-u-sklopu-projekta-financiranih-iz-operativnog-programa-konkuretnosti-i-kohezija-2014-2020

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

dokumentacija_za_objavu.zip

izmjena_ponudbene_dokumentacije_br._1.zip