EU Projekt

Operacionalizacija procesa izradom softwarea i nabavom računalne opreme

Nositelj projekta

Studio za design tekstila i odjeće „XENIA DESIGN“ vl. Ksenija Vrbanić, I.G.Kovačića 6, 40 000 Čakovec , Hrvatska

Naziv projekta

„Operacionalizacija procesa izradom softwarea i nabavom računalne opreme“

 

 


Poziv na dostavu projektnih prijava

„Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“, referentna oznaka:RC.2.1.11

 

 

Ciljevi projekta

Operacionalizacija procesa izradom i uvođenjem specijalnog softwarea za on- line narudžbe i planiranje proizvodnje, praćenje radnih naloga i kontrola zaliha, povećanje kvalitete dizajna uvođenjem CAD-CAM programa za dizajniranje, modernizacija računalne opreme, održavanje konkurentnosti poduzeća informatizacijom poslovnih procesa.

www.strukturnifondovi.hr

 

Glavne aktivnosti (elementi) projekta

 

1.       Provođenje nabave

2.       Nabava računalne opreme – potrebna za ostvarivanje povećanja konkurentnosti

3.       Izrada softwarea- izrađen softver prema specifičnosti obrta Xenia design

4.       Nabava licenci- licence za operacionalizaciju sustava i veze sa serverom

5.       Ostala oprema i uređaji- povezivanje u sustav

6.       Edukacija zaposlenika- povećanje produktivnosti zaposlenika

7.       Izdaci za manje infrastrukturne zahvate- infrastrukturni radovi za prilagodbu prostora zahtjevnosti nove opreme

 

V.      Promidžba i vidljivost

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ukupni iznos projekta (kn) =  688.916,00

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta (kn) = 686.853,74

Iznos bespovratnih sredstava (kn) =  480.797,42

Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova(%) = 70

Razdoblje provedbe projekta je siječanj 2015.- srpanj 2015.

www.strukturnifondovi.hr

 

Kontakt osoba za dodatne informacije

Dušanka Kirić / dusanka37549@37549xenia-design.hr

 

Dodatne informacije

Posredničko tijelo razine 1 (PT1)

Ministarsvo poduzetništva i obrta

pitanjacc9a7@cc9a7minpo.hr

 

Posredničko tijelo razine 2 (PT2)

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

info42848@42848safu.hr

www.strukturnifondovi.hr